Somatostatyna

Jest hormonem peptydowym, wytwarzanym w komórkach D wysp trzustkowych, w przewodzie pokarmowym, w przysadce i wielu strukturach o.u.n. Hamuje ona wydzielanie wielu innych hormonów, w tym wszystkich wytwarzanych w obrębie wysp trzustkowych. Spełnia funkcje neurotransmittera i parahormonu działających in situ. Aktywność somatosta- tynowa we krwi zwiększa się pod wpływem podania doustnego węglowodanów, białek i tłuszczów.
Somatostatyna hamuje silnie sekrecję insuliny i glukagonu, lecz działa przez odmienne receptory w komórkach A i B, ponieważ udało się uzyskać analogi wywierające wybiórczy wpływ tylko na jeden rodzaj komórek. Początek działania somatostatyny jest szybki i niezależny od wewnątrzkomórkowej syntezy białek. Powoduje ona zmniejszenie stężenia cAMP; mechanizm jej działania nie został jeszcze w pełni wyjaśniony.
Zastosowanie somatostatyny w cukrzycy typu 1 poprawia tolerancję glukozy i opóźnia znacznie rozwój doświadczalnej kwasicy ketonowej, powodując przede wszystkim supresję sekrecji glukagonu.