Jak wytarza się insulinę

Ludzka insulina wytwarzana jest w procesie biosyntezy przez E. coli lub drożdże
Używając metody rekombinacji DNA zapis genetyczny proinsuliny wprowadza się do plazmidu drobnoustrojów, które nabierają zdolności wytwarzania ludzkiej proinsuliny. Następnie z cząsteczki proinsuliny wycinany jest enzymatycznie łańcuch C. Łańcuch C w proinsulinie drożdżowej został znacznie skrócony w porównaniu z ludzkim. Insuliny firmy Lilly z wyjątkiem Humuliny L i Humuliny U są dostępne we wkładach do penów o pojemności 1,5 ml i są przystosowane do wstrzykiwaczy: B-D Pen 1,5 ml (dawka maksymalna 30 j.), B-D Pen+ (dawka jednorazowa do 59 j.), B-D Pen z namalowanym logo Humalogu oraz B-D Pen 1,5 ml kolorowej wersji dla dzieci Pop Pen. Przy użyciu 7 penów B-D możliwa jest zmiana dawki po 1 j. B-D Peny zaopatrywane są w igły Micro Fine 0,33 x 12,7 mm. Producent zapowiada wkłady do penów o pojemności 3 ml. Ponadto dostępne są jednorazowe wstrzy- kiwacze HumaJect zawierające 300 j. Humuliny. Preparaty ludzkiej insuliny HM firmy Novo Nordisk