Toksyczne substancje chemiczne i żywienie

Wśród innych czynników zewnętrznych rozpatruje się wpływ diabetogenny toksycznych substancji chemicznych oraz sposobu żywienia, a zwłaszcza sztucznego karmienia niemowląt.
Stosunkowo niewiele wiadomo o szkodliwości związków chemicznych. W cukrzycy doświadczalnej uszkodzenie komórki B wywołuje się stosując florydzynę lub streptozoocynę. Streptozoocyna, zależnie od dawki, może wywołać gwałtowne uszkodzenie komórki B w kilka godzin po wstrzyknięciu lub wyzwalać zmiany przypominające obraz wysp w cukrzycy typu 1, jeżeli stosowane są wielokrotnie małe dawki (insulitis, degranulacja komórek B).
U ludzi uszkodzenie komórki B wywołują pewne nitrozwiązki. Do tej grupy należy pestycyd owadobójczy Vacor (N-3-piridylometylo-N-p-nitrofenylo- mocznik). Zatrucie tym preparatem wywołuje cukrzycę. Zagrożenie uszkodzeniem komórki B stwarzają również nitrozaminy, powstające w procesie wędzenia mięsa. W Islandii zaobserwowano związek między wczesnymi poronieniami i uszkodzeniem komórek B, zwłaszcza u płodów płci męskiej, a spożywaniem dużych ilości wędzonej baraniny przez matkę w pierwszych tygodniach ciąży. Obserwacje te zostały częściowo potwierdzone doświadczalnie. Nie ustalono jeszcze, czy istnieją ściślejsze związki między nawykami żywieniowymi a występowaniem cukrzycy typu 1.