Powinowactwo do trzustki wykazuje wiele wirusów

Powinowactwo do trzustki wykazuje wiele wirusów (wirusy pankreatotro- powe): wirusy Hepatitis, zwłaszcza B, wirusy grypy, paragrypy, cytomegalii i inne, zwłaszcza z grupy Picorna. Na szczególną uwagę zasługuje wrodzone zakażenie wirusem różyczki, ponieważ w tej grupie chorych cukrzyca współistnieje aż w 20% przypadków. Prawdopodobnie długotrwały kontakt wirusa z limfocytami T w życiu płodowym powoduje wyjątkową podatność na występowanie chorób autoimmunizacyjnych, w tym również cukrzycy typu 1.