Żywienie dziecka chorego na cukrzycę

Żywienie dziecka chorego na cukrzycę powinno odpowiadać wymogom prawidłowego żywienia dziecka zdrowego w tym samym wieku. Nie ma różnic w zapotrzebowaniu energetycznym i na białko Ograniczenia dotyczą wielkości poszczególnych posiłków i rozkładu w czasie, odpowiednio do dynamiki działania wstrzykiwanej insuliny. Poglądy na temat tego, co jest prawidłowym żywieniem ludzi zdrowych, ulegają dość istotnym modyfikacjom. To, co wczoraj było szkodliwe, dziś może być pożądane i dlatego słuszne jest największe zróżnicowanie diety zarówno zdrowych, jak i chorych na cukrzycę. Każdy posiłek powinien być urozmaicony. Zdolność wykorzystania pokarmów i szybkość, z jaką zachodzi ten proces, jest cechą indywidualną, ponadto ulega modyfikacjom pod wpływem czynników zmieniających motorykę przewodu pokarmowego i se- krecję enzymów. Duże znaczenie ma skład i sposób przyrządzania potrawy. Odpowiedź na pytanie, jak żywić dziecko z cukrzycą, jest schematyczna i dopiero wnikliwa obserwacja wpływu różnych pokarmów na równowagę metaboliczną (testowanie domowe) umożliwia dostosowanie diety do potrzeb dziecka. W Polsce sposób żywienia większości rodzin jest najczęściej nieprawidłowy, stąd wynika konieczność szczególnego instruowania, jak powinna być żywiona rodzina, w której jest dziecko chore na cukrzycę, żeby posiłki były zdrowe i nadawały się do spożycia dla wszystkich jej członków. Nie istnieje potrzeba prowadzenia specjalnej kuchni dla chorego dziecka.