Remisja

W pierwszych miesiącach leczenia insuliną zapotrzebowanie na lek zwykle zaczyna zmniejszać się i przed upływem trzech miesięcy często nie przekracza 0,3 j./kg mc./24 h. Takie zmniejszenie dobowego zapotrzebowania na insulinę uznawane jest za remisję cukrzycy. Występuje ona głównie u dzieci starszych i raczej wyjątkowo w pierwszych latach życia. Poza remisją częściową może zdarzyć się remisja pełna, podczas której przerwanie insulinote- rapii nie powoduje występowania objawów klinicznych i zaburzeń tolerancji węglowodanów. Czas trwania remisji bywa różny, od kilku dni do wielu miesięcy, a nawet lat. Może ona nagle zakończyć się pod wpływem dodatkowej choroby lub innych czynników stresujących.