TRUDNE SYTUACJE

Perspektywyszybkiego rozwoju przemysłowego i społecznego, unowocześniania gospodarki, podnosze­nia standardu życia’— nie zawsze uwzględniają uwa­runkowania psychologiczne. Często uciekają one ż pola widzenia różnych specjalistów zajmujących się sta­nem zdrowia człowieka, jego wydolnością fizyczną i wydajnością produkcyjną.  Wobec przyspieszonego tempa zmian w otoczeniu człowieka .w .stosunkach międzyludzkich,: wobec wzro­stu wymagań stawianych współczesnemu;człowiekowi w określonym środowisku społecznym wzrasta jego ob­ciążenie psychiczne, prowadząc często do zachwiania równowagi nerwowo-psychicznej.