WYKAZANE OBCIĄŻENIA

Wyniki tych badań stanowią dowód, że człowiek znajdujący się przez określony czas w izolacji informacyjnej (depry- wacji percepcyjnej) podlega zaburzeniom, które zakłó­cają jego sprawność psychiczną i fizjologiczną. Wyniki badań, które wykazały obciążenie, jakiemu podlega człowiek w. warunkach długotrwałej izolacji percepcyjnej,  zwracają uwagę na jeszcze^ inny rodzaj obciążenia. Jest nim uwięzi e n i e ’i i z ol,a ć j a śpoieczna. Niektóre ‘doświadczenia udowodniły* że duża?część stressu psychologicznego, jakiemu podlega człowiek w tych warunkach, wiąże się z przebywaniem w ograniczonej przestrzeni i. zerwaniem kontaktu z in­nymi’ludźmi w większym niekiedy stopniu, niż z dej- prywacją percepcyjną (Zuckerman, Persky, Davis i in.).