ZAKŁÓCENIE RÓWNOWAGI

Zakłócenie równowagi między nimi stwa­rza dla człowieka sytuację trudną, która staje się ob­ciążeniem psychicznym. Zróżnicowanie zjawisk, które otaczają człowieka w środowisku oraz złożoność jego natury powodują, że aktywność jest jego zasadniczym stanem, który obja­wia się w czynnościach. Czynności człowieka wykazują przebieg ukierunkowany i zorganizowany. Stanowią one główny przedmiot badań współczesnej psychologii. Człowiek przejawia różne rodzaje aktywności. Do trzech podstawowych rodzajów aktywności zalicza się zabawę, naukę i pracę. Innym rodzajem aktywności może być działalność społeczna, polityczna lub działal­ność na terenie rodziny.