ZNAMIENNA CECHA

Znamienną cechą zabawy jest to, że nic się w niej nie produkuje, ale mimo to spełnia swoją określoną rolę w życiu człowieka (od­pręża, wywołuje przyjemne emocje, rozwija). Nauka, a raczej uczenie się umożliwia zdobywanie wiedzy, usprawnia czynności człowieka, rozwija umiejętności, przygotowuje do wykonywania zawodu. Praca jest podstawowym rodzajem aktywności człowieka doros­łego. Celem jej, jako aktywności zorganizowanej i kierowanej, jest wytwarzanie dóbr, realizacja zamierzeń, zaspokajanie potrzeb i rozwijanie osobowości. Praca jest ściśle związana z uczeniem się. Obciążenie psychiczne człowieka zależy od rodzajów i kierunków jego aktywności. Niektórzy dążą do uni- I kania wszystkiego, co zakłóca ich równowagę wew­nętrzną, wywołuje napięcie, podniecenie, niepokój