CEL AKTYWNOŚCI

Do najbardziej elementarnych należą potrzeby bio­logiczne związane ze strukturą organizmu człowieka(np. potrzeba tlenu, wody, pokarmu, snu). Zależność człowieka od środowiska społecznego stanowi podsta­wę jego potrzeb społecznych (np. potrzeby uznania, sukcesu, przyjaźni) oraz potrzeb kulturalnych (np. mieszkania, odzieży, książki, kina). Niezaspokojenie potrzeby daje początek działaniu, które ma doprowa­dzić do jej zaspokojenia.Celem aktywności człowieka jest też wykonywanie zadań, jakie wyznacza mu środowisko. Zadania, ja­kie ma zrealizować, wymagają odpowiednich poczynań i równocześnie odpowiednich warunków. Występuje tu więc zwarty układ, w którym wszystkie elementy (zadanie, działanie, warunki) pozostają we wzajemnej zależności.