ZAWODNOŚĆ TECHNIKI

Pewnej nocy, wskutek osunięcia się zboczy, olbrzymie masy ziemi i skał runęły do zbiornika wodnego powo­dując falę, która zatopiła okoliczne osiedla i pozbawiła życia kilka tysięcy osób.O   zawodności techniki świadczy drobny z pozoru defekt w jednej z elektrowni w USA, który przed paru laty zahamował życie wielomilionowej metropolii na wiele godzin i był przyczyną różnych zakłóceń, kon­fliktów i tragedii. Defekt jednego tylko samochodu i trudność jego usunięcia z pasa ruchliwej autostrady spowodował niedawno rozbicie dziesiątków samocho­dów i liczne ofiary.Najtragiczniejszym przykładem realnego zagrożenia całej ludności jest groźba wybuchu bomby atomowej. Przed blisko „.trzydziestu laty wybuch-nad-Hiroszimą i Nagasaki spowodował śmierć około 200 tysięcy ludzi i do dziś zbiera nadal ofiary z powodu skutków choro­by popromiennej.