Predyspozycja genetyczna

Istnieje niewątpliwy związek między podatnością na zachorowanie a pewnymi antygenami HLA. Antygeny HLA kodowane są na krótszym ramieniu 6 chromosomu. Wyróżnia się dwie klasy. Klasa I, do której należą HLA-A, HLA-B, HLA-C, oraz klasa II HLA, w której skład wchodzą antygeny DP, DQ, DR.